Get Adobe Flash player
 


 
สรุปมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 การประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557<<คลิ๊กโหลด>>-| แจ้งโรงเรียนในสังกัด ดาวน์โหลดแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบ O-NET และสอบ Pre-Onet ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 <<คลิ๊กดาวน์โหลด>> |-

ทำเนียบบุคลากร


ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

เว็บไซต์ในสำนักงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศ
ติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าชม

Your IP 54.211.27.61

1

0

1

1206
2952
7650
8589
30781
39118
80133

ภาพกิจกรรม สพป.นราธิวาส เขต ๓


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2014 กิจกรรม “Thailand Innovative Leadership Awards 2014” โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขอความร่วมมือให้รายงานการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนของสถานศึกษา ด่วนที่สุด โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งรายละเอียดการกรอก ปพ.3 (เพิ่มเติม) โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์...ประชุมครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ผลการทดสอบโอเน็ต ป.6 ปีการศึกษา 2556 รายโรง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวจาก สพร.สพฐ.

ภาพกิจกรรมจากโรงเรียนในสังกัด


ผลงานวิชาการ

สพป.นธ.3 on facebook

ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง โดย : โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3
ประกาศราคากลาง โรงเรียนบ้านตือกอ โดย : โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3
โดย : โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3

ผอ.สพป.นธ.3

นิพัฒน์  มณี
nipat_2505@hotmail.com


รอง ผอ.สพป.นธ.3

วันครู 2555 ( 2 )

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์


Hot Links !