ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพระราชทานนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By : กลุ่มบริหารการเงิน
Attachment File
03/07/2020 @ 04:56:11