ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง๔ที่๔๙ วงเงิน 387,800 บาท โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง

By : โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3
Attachment File Attachment File Attachment File Attachment File Attachment File
29/06/2020 @ 02:25:13