ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยอด 16,000 บาท

By : กลุ่มบริหารการเงิน
Attachment File
03/09/2019 @ 07:35:11