ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง)ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ

By : โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง)ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ
Attachment File Attachment File Attachment File Attachment File Attachment File
08/12/2018 @ 06:01:57