จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัยโรงเรียนบ้านเขาแก้ว

By : โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3
จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาครประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สังกัด สพป นราธิวาสเขต 3  งบประมาณ 500,000 บาท
27/09/2018 @ 04:27:04