แจ้งเตือนส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 และ ติดตามการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.5 ของปีงบประมาณ 2561

โดย : กลุ่มอำนวยการ
         ตามที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการติดตามการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561  (แบบติดตาม ปค.5)  และจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 ( สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ี  30  กันยายน 2562) ส่งภายในวันที่   21  ตุลาคม  2562  นั้น กลุ่มอำนวยการขอความกรุณาสถานศึกษาส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย  ขอขอบคุณมากค่ะ       
01/10/2019 @ 09:04:41