ด่วนที่สุด...ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไขล่าสุด) 2 ก.ย.62 เวลา 15.00 น.

โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ไฟล์แนบ
02/09/2019 @ 08:53:27