ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานเขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ
28/06/2019 @ 08:35:48