รายงานการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการแบ่งสรร ปันส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดูวา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ
22/05/2019 @ 12:22:16