ด่วนที่สุด...ขอเชิญชมรายการชี้แจงภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ไฟล์แนบ
15/02/2019 @ 08:46:38