เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตันติการรามฯ บ้านกอแนะเหนือ บ้านตะโละ และบ้านเจาะเกาะ ขอให้มารับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11/01/2019 @ 07:21:29