ประชาสัมพันธ์

โดย : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง  โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 1         เป็นหลักสูตรที่สร้างนักเรียนดีของแผ่นดิน ที่เน้นการใช้ระบบ Google Classroom เป็นหลัก และได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สามารถนำมานับชั่วโมงการพัฒนาได้  มีการประชุม PLC  สามารถบันทึกใน Logbook ได้ สามารถนำเป็นผลงานวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะในการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพได้ และที่สำคัญมีโอกานได้รับรางวัลถ้วนพระราชทานอันเป็นเกียรติยศสูงสุดในชีวิต  สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561  ทาง  www.thaiuprateacher.org                                                                                                                                  
ไฟล์แนบ
23/11/2018 @ 08:27:43