แจ้ง..ประชุมครูศูนย์เครือข่ายดุซงยอ-ผดุงมาตร

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ขอแจ้งประชุมครูผู้สอนชั้น ป.6 และ ม.3 ในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนที่รับผิดชอบการสอบ I-NET เพื่อการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบโอเน็ต ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านดุซงยอ เวลา 09.00-15.00 น. (นำข้อสอบ และกรรไกรมาในวันประชุมด้วยค่ะ)
22/11/2018 @ 02:34:04