แจ้ง...โรงเรียนในสังกัดทุกโรงทราบ เรื่อง การบันทึกเทปการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ เทคนิค จุดเด่น และข้อควรคำนึงในการใช้เกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ไฟล์แนบ
14/11/2018 @ 08:32:12