แจ้งประชุมครูศูนย์เครือข่ายจะแนะ-ช้างเผือก

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ขอแจ้งประชุมครูผู้สอนชั้น ป. 6 และ ม.3 ในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบโอเน็ต ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านจะแนะ เวลา 09.00-12.00 น.
12/11/2018 @ 08:14:52