ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ตามประกาศดังแนบ
ไฟล์แนบ
08/11/2018 @ 08:56:25