การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา

โดย : กลุ่มอำนวยการ
ด้วยสพป.นราธิวาส เขต ๓ กำหนดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2561 ใวันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต ๓
05/11/2018 @ 02:53:39