เรื่อง..ประกาศผลการจัดกิจกรรม Best Practice โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561

โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ได้ดำเนินการแก้ไขประกาศผลการจัดกิจกรรม Best Practice โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561  และได้จัดส่งทาง my office เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ
17/08/2018 @ 03:23:52