การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ
07/08/2018 @ 08:44:20