ด่วน...ขอเชิญคณะกรรมการชมรมครูอิสลามศึกษา(รายชื่อดังแนบ)เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต3

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ไฟล์แนบ
02/08/2018 @ 09:08:36