เปลี่ยนแปลง...กำหนดการอบรมปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบอิสลามศึกษา

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
       ด้วยกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.นราธิวาส เขต 3 ขอเปลี่ยนแปลง...กำหนดการอบรมปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบอิสลามศึกษา ตามหนังสือ สพป.นธ 3 ที่ ศธ 04218/2518 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556 จากเดิมวันที่ 9 - 13 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สพป.นธ 3 เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 10 - 14 กันยายน 2556 สถานที่ดังเดิม ตามกำหนดการที่แนบ
ไฟล์แนบ
03/09/2013 @ 16:18:40