รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนราธิวาส

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ
04/01/2021 @ 09:37:23