Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 18.205.96.39

1

0

1

1526
1616
4447
9400
16725
17809
34534


เมื่อวันพุธที่ 29 เดือนมิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูมอบเงินซะกาตให้แก่นักเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านฮูลู ร้านค้าและหน่วยงานอื่นๆ ทางโรงเรียนบ้านฮูลูขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
เมื่อวันพุธที่ 29 เดือน มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด" ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ให้นักเรียนรู้จักถึงพิษภัยยาเสพติด
เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 มิถุนายน ปี 2559 แรม 8 ค่ำ เดือน 7 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ เนตรนารี ในบริเวณโรงเรียนและมัสยิดบ้านฮูลูขึ้นเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของสถานศึกษาและสถานที่สำคัญของชุมชนให้สวยงาม และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน บำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม
โรงเรียนบ้านสิโปได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านปารีได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ โดยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณมัสยิดบ้านปารี ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านปารีได้มีการจัดโครงการสัมพันธ์ชุมชนโดยผ่านกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ โดยได้มีการเชิญแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมละศีลอด จำนวน 300 คน
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแตได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้นป.4 รางวัลรองชนะเลิศระดับชั้น ป.3 ระดับชั้น ป.5 และรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมคัดลายมืองามแบบไทย ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลดุซงญอ-ผดุงมาตร
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับภัยยาเสพติด เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบๆโรงเรียน
เมื่อวันที่ 23 มิถุนาายน 2559 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้เข้าให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้น ป.4-6
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โรงเรีบนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้คณะครู นักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก องค์ชุมชน คณะครู นักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อให้โรงเรียนของเราร่มรื่น สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนรู้ มากที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสาร

  เอกสารประกอบการประชุมแผนฯ