Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 18.205.96.39

1

0

1

1563
1616
4484
9400
16762
17809
34571


วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านบองอร่วมมือกับสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดให้กับตนเองและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด โรงเรียนบ้านบองอขอขอบพระคุณทางสมาคมฯ เป็นอย่างสูง
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านบองอได้ร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และกองกำลังหน่วยรักษาความปลอดภัยครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมในวันดังกล่าวมีอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับยาเสพติด และอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับนักเรียน
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสิโปได้เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 โดยมีผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรโรงเรียนทุกคนได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุน มอบทุนเด็กกำพร้า และทุนซากาตให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปารี ประจำปี 2561
เมือวันที่ 16 มีนาคม 2561 รพ.เจาะไอร้อง ได้มาให้ความรู้การแปรงฟังอย่างถูกวิธีให้แก่นักเรียนแกนนำและคณะครู ณ โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 นักเรียนทุกคนได้รับความรู้อย่างเต็มที่
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 นำโดย นายมะหะมะรูขอเล หะยีอาแต และคณะครูบุคลากรทุกท่าน ได้นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ปางช้างเผือก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน เป็นอย่างมาก
วันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖ โรงเรียนบ้านสิโปจัดค่ายลูกเสือ และค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสิโป
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ตามโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือของ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคคลกรทางการศึกษา
15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลู จัดกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านสิโปประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อ "เลี้ยงลูกอย่างไรให้ลูกเป็นคนดีและคนเก่ง"

ดาวน์โหลดเอกสาร

  เอกสารประกอบการประชุมแผนฯ