Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร


ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศ
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.91.16.49

1

0

1

1439
1673
4304
16712
49565
78546
128111

***โรงเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลตัวแทนระดับภาคใต้ได้แล้ว***

แนวทาง แก้ไข/เปลี่ยนตัว ครู/นักเรียน
1.   การแก้ไข ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขันคนเดิม ชื่อ-สกุล/คำนำหน้า ผิดเล็กน้อย (สระหรือพยัญชนะ 1-3 ตัว) ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ตรวจสอบ ซึงต้องแนบไฟล์ pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่
2.  การเปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันคนใหม่ แทนคนเดิม ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งต้องแนบไฟล์ ที่เป็น pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่
3.  โรงเรียนสามารถ แก้ไข/เปลี่ยนตัวได้ ที่ เว็บระดับภาค ตามลิงค์ข้างบน โดย login ใช้ username , password ที่ใช้ในระดับ เขตพื้นที่หรือระดับภาค ได้   ตั้งแต่วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2557

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว

ผู้ประสานงานระดับภาคใต้ นายฆบฝาด  หีมหวัง โทร.080-0369860
นายภาสกร  ทองเม็ด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพม.13 (ตรัง-กระบี่) โทร.089-1485562


ตารางการแข่งขัน วันที่ 4-12 ธันวาคม 2557
สถานที่แข่งขันและผู้ประสานงาน
คู่มือศิลปหัตถกรรม ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64

ผลงานวิชาการ

ประกาศข่าว จัดซื้อจัดจ้าง

test uploads By : admin