Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร


ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศ
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.83.103.17

1

0

1

3210
5719
8929
28895
44819
44819

สรุปตัวแทนการแข่งขันในระดับภาคใต้ ติดตามที่นี้

สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้ยืนยันข้อมูลตัวแทนระดับภาคใต้แล้ว เมื่อ
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557

หากต้องการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติม ต้องทำเป็นเอกสารทางราชการลงนามโดย ผอ.รร. แจ้งผู้จัดระดับภาคใต้ (สพป.กระบี่) เท่านั้น
ผู้ประสานงานระดับภาคใต้ นายฆบฝาด  หีมหวัง โทร.080-0369860

ตารางการแข่งขัน วันที่ 4-12 ธันวาคม 2557
สถานที่แข่งขันและผู้ประสานงาน
คู่มือศิลปหัตถกรรม ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64

ผลงานวิชาการ

ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

test uploads By : admin

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานเคราะห์ ๓๙ อำเภอระงแะ จังหวัดนราธิวาส (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านสาเมาะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน ณ ศาลาหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสาเมาะที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานในครั้งนี้ด้วย ขอให้รักษาเกียรติคุณงามความดีตลอดไป (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานการเปิดงาน Asean Day ณ ห้องประชุมโรงเรียนตันหยงมัส เพื่อเป้นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยมีคณะครูและนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก มีการแสดงของเหล่านักเรียน การแสดงบูธของแต่ละโรงเรียน สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจ ขอขอบคุณผุ้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสิโป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวิวัฒน์ โรยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๕๗ "กิจกรรมขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ และการแนะแนวสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา" ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวิวัฒน์ โรยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมสิโป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ "อาคารอัลอามีนและอาคารอัศศิดดิก" โดยอาคารเรียนดังกล่าวจะใช้เป็นอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ณ โรงเรียนบ้านจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ มอบหมายให้ นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหรรมวิชาการ และการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๗ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ จังหวัดยะลา โดยมีว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธี และนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พีระศักดิ์ รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๒ จังหวัดยะลา พันเอกเพชรงค์ สิทธิศาง หัวหน้าส่วนงานการศึกษาและบุคลากรครู สันติสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า Mr.Mohd Faizal Razali, Consul General of Malaysia (นายมูฮัมหมัด ไฟซอล ราซาลี กงสุลมาเลเซีย) ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา คณะครู นักศึกษาและนักเรียนของสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตลอดงาน (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายมนัส ดาโอะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการงานของดีตำบลเฉลิม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวิวัฒน์ โรยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนวิถีพุทธ "กิจกรรมค่ายธรรมะพลิกชีวิต พิชิตความสุข" ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)