Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 107.22.46.59

1

0

1

12
2423
4867
4867
4867

วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้กำลัง แก่ครู นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านไอร์โซ
วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในโครงการสุขภาวะเยาวชน เพื่อชุมชนมีสุข ณ โรงเรียนบ้านสาเมาะ โดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุยษ์จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมประธานศูยน์เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการดำเนินงาน ของ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในการเปิดโครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็กทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในรัดับขชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด ร่วมกิจกรรม "สดุดี คีตราชา" สืบสารพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งร่วมร้องเพลง "สดุดีคีตราชา" เพลงความฝันอันสูงสุด เพลงสรรเสริญพระบารมี และชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 7:00น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า พบปะหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ สำนักสรรพากรจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08:30น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 ณ สำนังงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ชมรม ณ ธรรม มีความประสงค์ต้องการช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา ทางชมรมจึงได้จัดทำโครงการปันน้ำใจสู่ชาวใต้ เพื่อมอบสิ่งของเป็นวัสดุการศึกษามูลค่า 190000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วย) โดยเบ่งให้กับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 30 โรง แบ่งเป็น สพป.นราธิวาส เขต 1, 2, 3 จำนวนละ 10 โรง สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยนายนิพัฒน์ มณี และผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับผม ร่วมรับมอบและได้กล่าวขอบคุณ ตัวแทนจาก ชมรม ณ ธรรม มา ณ ที่นี้ด้วย