Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.80.236.48

1

0

1

839
839
2128
2967
2967


วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 11:00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมเตรียมการออกเตรียมเยี่ยมสถานศึกษา และชี้แจ้งความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ณ ห้องผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10:00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา1 ปี ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 9:00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมกีฬาสีนักเรียนและกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โดยมีพันเอกอิศรา จันทะกระยอม ผบ.ฉก.45 เป็นประธาน ณ สนามโรงเรียนอนุบาลระแงะ จ.นราธิวาส
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 14:00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เยี่ยม/พูดคุยพบปะ และให้โอวาท ครูบรรจุใหม่ 22 อัตรา เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลระแงะ จ.นราธิวาส
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09:30น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ปีงบประมาณ 2560 โดยมีครูผู้รับรับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 90 คน ณ หอประชุมเทศบสลตำบลตันหยงมัส จ.นราธิวาส
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต ๓ ซึ่งจะทำการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 10:00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจ/พูดคุยพบปะ ผู้เข้ารับการพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นับเป็นมหามงคลพิเศษยิ่งที่ปวงประชาชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยนายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยภรรยา และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 6.00น ณ วงเวียนลองกองตันหยงมัส และนายพุฒิพงศ์ อนรรฆพรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ลานหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยา อ.เมือง จ.นราธิวาส ในเวลา 8.00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยภรรยา และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมอำเภอระแงะ การจัดงานในครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13:30น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) เพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ และลดภาระงานด้านธุรการของครูผู้สอน ให้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30น. กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมการจัดทำโครงการขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายดนัย เส้งสีแดง เป็นประธานดำเนินการประชุม พิจารณาการจัดทำโครงการ และเวลา 11.00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อฟังสรุปการดำเนินการประชุมการจัดทำคำของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3