Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร


ข้อมูลสารสนเทศคลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.83.67.158

1

0

1

362
362
24222
30852
30852


วันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวันของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และประชุมพบปะหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานด้านความมั่นคง ณ ส่วนงานการศึกษาและบุคลากรครู สำนักประสานงานด้านการศึกษา ศูนย์สันติสุข ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี /ภาพ-ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ASEAN DAY ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อสร้างความตระหนักการเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากร ครู นักเรียน ชุมชนและสถานศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านกาลิซา /ภาพ-ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 นายวิวัฒน์ โรยสกุล รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 โดยมีวิทยากร อาจารย์ ไซหนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ภาค 12 จังหวัดยะลา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สพป.นราธิวาส เขต 3 /ภาพ-ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น.นายมนัส ดาโอะ รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความสะมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนบ้านบูกิต /ภาพ-ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายวิวัฒน์ โรยสกุล เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน" สพฐ.-เอพีฮอนด้า วิ่ง31ขา สามัคคี ปี 11 " สพป.นราธิวาส เขต 3 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านยานิง โรงเรียนบ้านลาไม โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ผลตัดสินการแข่งขันโรงเรียนที่ทำเวลาได้ดีที่สุด คือ โรงเรียนบ้านยานิง ทำเวลาไปได้ 12.13 วินาที ณ สนามบ้านบ่อทอง อ.ระแงะ จ.นราธิวาส /ภาพ-ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวิวัฒน์ โรยสกุล รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนและผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน ณ ห้องประชุมสิโป สพป.นราธิวาส เขต ๓ / ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์
การประกวดแข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตร งานมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนใต้ ระดับเขตพื้นที่ฯ(สพป.นราธิวาส เขต 3) ณ บริเวณสพป.นราธิวาส เขต 3 และบริเวณโรงเรียนตันหยงมัส วันที่ 8 สิงหาคม 2558 โดยแบ่งกิจกรรมที่แข่งขันมีทั้งระดับประถมและระดับมัธยมต้น กิจกรรการแข่งขัน ได้แก่ อนาซีดภาษามลายู,บรรยายธรรมเป็นภาษามลายู,เล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษา(ไทย,อังกฤษ) ท่องจำอัลกุรอาน,แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์,ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์(ทดลอง),การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์,ทักษะคอมพิวเตอร์,จัดสวนถาดแบบแห้ง,วาดภาพจากเรื่องที่กำหนด,คัดอาหรับแบบสร้างสรรค์
วันที่ 5 สิงหาคม 2558 นายปราโมทย์ แก้วสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมี นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสิโป สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายพุฒิพงศ์ อนรรฆพรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการประกวดแข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตรงานมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนใต้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ (สพป.นราธิวาส เขต ๓) ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนตันหยงมัส / ภาพ-ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ฺBike for mom) ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส/ ภาพ-ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์