Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 184.73.55.221

1

0

1

1217
1217
1217
1217

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นอย่างพิเศษเร่งด่วน (ICU) จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 2560-2563 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับบพระราชทาน เล่มที่ 40 โรงเรียนในสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ได้รับจำนวน 20 เล่ม โดยมีนายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อมอบให้โรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับมอบ ณ ห้องธารทอง สวนอาหารริมน้ำ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา(ใหม่) ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้พบปะพูดคุยกับคุณครู ICT ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ฯ เนื่องในคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2560 ณ หอประชุมอำเภอระแงะ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา7.30น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ ชินไชยชนะ ผอ.ร.ร.บ้านกาหนั๊วะ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายอรุณ ศรีใส นายอำเภอระแงะเป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน นอกจากนี้ สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้เชิญประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดร่วมกิจกรรมด้วย และในเวลา 8.30น. นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอระแงะได้ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายพุฒิพงศ์ อนรรฆพรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9:00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายพุฒิพงศ์ อนรรฆพรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในโครงการการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3