Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.158.217.43

1

0

1

1574
890
2464
2464
2464

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต ๓ ร่วมศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ จังหวัดสุราษฎ์ธานี ซึ่งจะเป็นแนวทางการดำเนินงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ให้มีมาตรฐานการดำเนินงานในเรื่องเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่มีประสิทธิภาพในภายภาคหน้า และขอขอบคุณรอง ผอ.สพม.๑๑ ทุกท่านและเจ้าหน้าที่ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 6/2560 โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดหใม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร (ชั้น3) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 7:00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา จ.นราธิวาส
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมในพิธีมอบเสื้อพระราชทานโปโล ณ หอประชุมอำเภอระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยมีนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมธารเงิน สวนอาหารริมน้ำ จ.นราธิวาส
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพในสถานศึกษา โดยภาคเช้าได้รับเกียรติจากนางสาวโสภิตา จันทมณีโชติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ การบริหารการจัดการขยะ ในภาคบ่ายนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา บรรยายพิเศษและนางสาวพิมพาภรณ์ สีน้ำเงิน ผอ.กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส เป็นวิทยากรและให้คณะครูได้ทำกระถางจากวัสดุเหลือใช้อีกด้วย ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.45 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบ คัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 เป็นประธานการประชุม การคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นตัวแทน Best Pratice ระดับเขตพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน "วัฒนธรรมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง" โดยมีนางมณี ลังเดช ผอ.รร.วัดตันติการามฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนวัดตันติการามฯ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส