Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร


ข้อมูลสารสนเทศคลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.167.76.176

1

0

1

2621
2464
5085
2547
7632
46894
54526


วันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบติการควบคุมภายในสำหรับบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต ๓ ณ ห้องประชุมสิโป สพป.นราธิวาสเขต ๓ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต.และโรงเรียนบ้านฮูลู ตัวแทนโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาสเขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับจังหวัด ณ สนามกีฬาโรงเรียนนราธิวาส ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับจังหวัด ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน รองชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี ชมเชยที่ 1 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ชมเชยที่ 2 โรงเรียนบ้านสุไหง-โกลก /ภาพ-ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น.นายมนัส ดาโอะ รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมและติดตามเรื่องการรปภ.ครู โรงเรียนบ้านจูโวะ อำเภอเจาะไอร้อง ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 มิุนายน 2558 นายวิวัฒน์ โรยสกุล รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยัง สพป.นราธิวาส เขต 3 ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 มิุนายน 2558 คณะกรรมการชุดตรวจสอบการก่อสร้างเขต ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารก่อสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 (เขตใหม่) ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ขอแสดงความยินดี กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด สพป.นธ.๓ ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2558 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3ประชุม ผอ.สพท.ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ๊นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 เพื่อคัดเลือกกองลูกเสือโรงเรียนที่ชนะเลิศเข้าร่วมแข่งขันระดับจังหวัดในวันที่ 16 มิ.ย.58 ผลการประกวด ชนะเลิศได้แก่ กองลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต และรองชนะเลิศกองลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านฮูลู ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนตันหยง / ภาพ-ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายประหยัด. สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยม นายซอแล๊ะ โต๊ะเซ็ง ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ ซึ่งเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่ง ณ โรงพยาบาลสุไหงโกลก จ.นราธิวาส/ภาพ-ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์