Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร


ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.196.145.173

1

0

1

1815
2167
5386
8055
13441
13441

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. เริ่มใช้ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป <<คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลด>> 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3


กระดาษสนทนา

ล่าสุด
เข้าชม
ตอบ
กระทู้

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนหน่วยลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีและท่านได้มอบนโยบายการแก้ปัญหา จชต.มิติการใช้กระบวนการลูกเสืออีกด้วย
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ยะลา โดยมี ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ท่านผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ซึ่งเป็นตัวแทนของ สพป.นราธิวาส เขต 3 ในการมาจัดนิทรรศการและแสดงผลงานในครั้งนี้
วันที่ 20 สิงหาคม 2559 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการ ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน ณ ค่ายกัลยาณิวัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 9.45น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือในการเปิดศูนย์สอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ สถาบัน Institute of international Education โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการลงนาม MOU เพื่อเปิดศูนย์สอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ภายในมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 9:00น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ประจำเดือนสืงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิต "รวมพลังเด็กและเยาวชน" ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 โดยมีนักเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1 และสพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 136 คน ณ อาคารกองร้อยอาวุธเบาที่ 2 กองพันทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษา "ภูมิทายาท" ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห่องประุชม ระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
กลุ่มนิเทศฯ จัดทำกิจกรรมการคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ(best practices) โครงการส่งเสริมการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่งยั่งยืน ปี พศ.2559 ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00น. ดร.สุรเสน ทั่งทอง ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2559 พร้อมคณะ ได้มาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่ใช้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตามกลยุทธ์จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบให้การต้อนรับและชี้แจงในประเด็นกิจกรรม ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายนิพัฒน์. มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายวิวัฒน์ โรยสกุล รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการสำหรับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาโปรแกรม Thai-school lunch. ณ. ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3