Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร


ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.198.147.76

1

0

1

155
1790
13686
9057
48858
48858

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. เริ่มใช้ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป <<คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลด>> 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3


กระดาษสนทนา

ล่าสุด
เข้าชม
ตอบ
กระทู้

วันที่ 3 มิ.ย.59 เวลา 9:00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต3
วันที่ 2 มิ.ย.59 เวลา 9:00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 ให้เกียรติเป็นประธานโครงการชุมชนสัมพันธ์และพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ ณ โรงเรียนบ้านตะโละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยนายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมกันทำความสะอาดสำนักนักงานในกิจกรรม Big cleaning day ตามโนยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสิทธิชัย ศักดา "เรารักนราธิวาส"
วันที่ 2 มิ.ย.59 เวลา 9:00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการติดตามนักเรียนขาดเรียนและการจำหน่ายนักเรียน ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 14:00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการประชุมการอบรม จัดวางระบบการควบคุมภายในให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 9:00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 7:00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 และนายนัฏพงศ์ แก่นบุญ ผอ.ตสน.สพป.นราธิวาส เขต3 ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในวันนี้ ณ ร้านอาหารครัวลำปำ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 ได้มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นธ.เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมจัดวางระบบการควบคุมภายในให้ครู และบุคลากรในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นธ.เขต3
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 9:00น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการแข่งขันประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลระแงะ
30 พฤษภาคม 2559 เวลา 9:00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นายวิวัฒน์ โรยสกุล รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ตามแนวพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ไชยวงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ศูนย์ประชุมสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา