Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร


ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.162.218.8

1

0

1

987
2179
6037
13069
26585
26585

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. เริ่มใช้ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป <<คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลด>> 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3


กระดาษสนทนา

ล่าสุด
เข้าชม
ตอบ
กระทู้

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 8:00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วม โครงการ "เยี่ยมบ้านพ่อ" (แซเราะฮ์รูเมาะฮ์ รายอกีตอ) ประจำปีพุทธศักราช 2559 "๙ ตามรอยพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุยายน ๒๕๕๙" นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ยังได้เยี่ยมการจัดบูธนิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านบาโงดุดุง อีกด้วย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2559 โดยมี นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 และหน่วยงานทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นธ.3 นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นธ.3 และศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ รมช.กระทรวงศึกษา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ในการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ณ หอประชุมใหญ่คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:30น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นธ.3 เข้าประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี รอบใหม่ (พ.ศ.2561-2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประงบประมาณ 2561 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(Video conference) ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานประชุมคณะทำงานกิจกรรมลูกเสือชายแดนใต้สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2/2559 โดยนายนิพัฒน์ มณี ผอ .สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ และหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี สพป.นราธิวาส เขต 1
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 9:30น สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยมีนายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นธ.- เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นธ.3 นายดนัย เส้งสีแดง พร้อมด้วยคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประชุมโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต3
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 9:30น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นธ.3 ได้มอบหมายให้นายวิวัฒน์ โรยสกุล รอง.ผอ.สพป.นธ.3 ร่วมเป็นเกียรติงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการ นายอะห์หมัดซานาดี เวอารง ซึ่งมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหอม อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 9:00น สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต3 จัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยมีนายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นธ.3 เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
วันที่ 17 พ.ค.59 เวลา 14:00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นธ.3 พร้อมด้วยนายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นธ.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมประชุมทุนการศึกษา "ภูมิทายาท" ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นธ.3