Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.91.16.95

1

0

1

1040
1434
3937
10379
21388
21388


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1,2,3 จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ 6 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีกิจกรรมวางพวงมาลา พิธีถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ เนตรนารี โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนประชาบำรุง โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ และโรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 39 เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านดอนปิง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
วันที่​ 23 พฤศจิกายน​ 2560 เวลา 9.00น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ และมีนายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นายพุฒิพงศ์ อนรรฆพรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ ร่วมบรรยายด้วย โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง ร่วมประชุมทั้งสิ้น 92 คน ณ โรงแรมฮาโมไนท์ จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นธ3 ได้มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ จันทร. นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายนิยอ บาฮา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส และ นายนิพนธ์ นิเดร์หะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ตามโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวของเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ครอบครัวยากจน ซึ่งมีเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 75 ราย รับมอบทุนดังกล่าว ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 22 พฤศจิการยน 2560 เวลา 10.00น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ รายการ "พุธเช้า... ข่าว สพฐ..." ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 21 พฤศจิการยน 2560 เวลา 10.00น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อแนะนำการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะครูบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 กล่าวต้อนรับนายปราโมทย์ แก้วสุข ผู้ตรวจราชการ สพฐ. ติดตามงานการจัดการเรียนการสอนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) มีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้ารับการประเมิน รวมทั้งสิ้น 130คน โดยตอบแบบสำรวจออนไลน์ ณ สพป.นราธิวาส เขต 3