Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร


ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.158.10.156

1

0

1

615
2955
10907
1442
12349
12349

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. เริ่มใช้ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป <<คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลด>> 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3


กระดาษสนทนา

ล่าสุด
เข้าชม
ตอบ
กระทู้

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 8:00น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต3 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (เขตสุจริต) โดยนายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ มีสีดี ปปช และนายจิต แก้วทิพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สวนอาหารริมน้ำ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ส่งนักเรียนไปร่วม โครงการสัมมนานักเรียนทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และรับทุนการศึกษาประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุม เปรมฯ 100 ปี รร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ โรยสกุล รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 เป็นประธานการประกวด best practice ของสถานศึกษาทุกศูนย์เครือข่าย ในโครงการส่งเสริม ความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ2559 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต3
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "ทุ่งแสงทองเกมส์" ครั้งที่ 8 ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 9:00น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ โรยสกุล และนายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 ร่วมประชุมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 9:00น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 โดยพลตรีโภชน์ นวลบุญ ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีวันสถาปนากรมทหารพรานที่ 45โดยมีนายวิวัฒน์ โรยสกุล รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 ร่วมเป็นเกียรติในวันสถาปนานี้ด้วย
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริม เป็นวิทยากรในการอบรมตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤิทธ์ทางการเรียน ในการเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ กระตุ้น เร่งรัด ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นธ.๓ และนายลุกมาณ์ ดือราอิง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญ นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน "กีฬาพื้นบ้าน อาหารพื้นที่ สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีโรงเรียนกับชุมชน" ณ โรเงรียนบ้านตันหยงลิมอ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมการออกเสียงประชามติ ในเขตพื้นที่อำเภอระแงะ โดยมีวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอระแงะ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอระแงะ