Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร


ข้อมูลสารสนเทศคลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.163.40.152

1

0

1

852
852
7963
8815
27118
35933


วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร ปีงบประมาณ 2558 งบดำเนินงาน ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 3 /ภาพ-ข่าวเครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนขยายโอกาสให้มีทักษะใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอักฤษเพื่ออาชีพ ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สพป.นราธิวาส เขต 3 /ภาพ-ข่าวเครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอระแงะ ประจำปี 2558 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลระแงะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส /ภาพ-ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ณ โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ /ภาพ-ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสิโป สพป.นราธิวาส เขต 3 /ภาพ-ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สพป.นราธิวาส เขต 3 /ภาพ-ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ทีมศึกษานิเทศ สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์ ณ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สังกัดสพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น.นายประหยัด สุขขี สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายมนัส ดาโอะ รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติงานสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนบ้านลูโบะดีแย /ภาพ-ข่าว เครือข่าย ประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 เยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัวและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท และขอเป็นกำลังใจให้หายป่วยโดยเร็ว ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์/ภาพ-ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสิโป สพป.นราธิวาส เขต 3 /ภาพ-ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์