Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร


ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.163.25.166

1

0

1

1182
3159
6432
12082
18514
8139
26653

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. เริ่มใช้ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป <<คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลด>> 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

กระดาษสนทนา

ล่าสุด
เข้าชม
ตอบ
กระทู้

วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 10:30น. นายวิวัฒน์ โรยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เข้าร่วมรับฟังการประชุมธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อชี้แจงการปฎิบัติงาน my-office และ smart obec สพฐ. ณ ห้องประชุมจะแนะ
วันที่ 05 มกราคม 2559 เวลา 09:30น นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ โรยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นประธานประเมินผลการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รร.อนุบาลระแงะ
วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 09.00น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดสเป็กและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการจัดซื้อรถกันกระสุน ประกอบด้วย 4 เขตพื้นที่การศึกษาฯใน จชต. ณ ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 2
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ เข้ามอบกระเช้าอวยพร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ขอจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว พบแต่ ความสุข ความเจริญ ปราศจากทุกข์โศก ...
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 13:30น นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรมวันครู 2559 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นธ.3
วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 13:30น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมการจัดสรรงบประมาณปี 2559 งบดำเนินงาน(ค่าใช้สอย) รายการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ โรยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่2 ณ ห้องประชุมบานบุรี สพป.นราธิวาส เขต 1
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 13:30น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจกับคุณแม่ของนางรูซรีนา ปาแนแจกะ และนางอรนุช สุขสบาย ขอให้คุณแม่ของทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรง หายป่วยเร็วไว
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 09:30น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 10/2558 โดยมีนายซอแล๊ะ โต๊ะเซ็ง เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ โรยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มอบของที่ระลึก ให้แก่ คณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป
วันที่ 25 ธ.ค.58 เวลา 10.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมเรื่อง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ณ ห้องประชุมจะแนะ ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 3