Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร


ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.161.229.220

1

0

1

1275
1316
4834
4551
9385
9385

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. เริ่มใช้ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป <<คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลด>> 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3


กระดาษสนทนา

ล่าสุด
เข้าชม
ตอบ
กระทู้

วันที่ 27 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยนายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้จัดงานมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียล
วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมกีฬา-กรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลบาโงสะโต ณ สนามโรงเรียนบ้านบละแต
วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 11:00 น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสนามสอบและผู้ประสานงานในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมจะแนะ ชั้น 3 สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 09:30 น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นธ.3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (คณะกรรมการอำนวยการ / ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียนในเขตพื้นที่ฯ ) ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นธ.3
วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมบานบุรี สพป.นราธิวาส เขต 1
วันที่ 24 กันยายน 2559 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างวินัยทางการเงิน สำหรับครูผู้สอนสาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13:30 น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาวิทยุสื่อสาร ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มาร์ชชิ่งความดี ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 22 (Basic Goodness Marching) ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วันที่ 20 กันยยายน 2559 เวลา 15.00น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับเสด็จฯ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10.00น นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฎิบัติการคัดลายมือตามโครงการลายมืองามตามแบบไทย ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3