Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร


ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.160.185.94

1

0

1

2068
1080
14717
14717
14717

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. เริ่มใช้ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป <<คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลด>> 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3


กระดาษสนทนา

ล่าสุด
เข้าชม
ตอบ
กระทู้

วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 8.30น นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นธ.3 ได้มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นธ.3 และคณะ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน โครงการ "สานฝันกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้" โดยนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอจะแนะ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธิ พร้อมได้กล่าวโอวาทให้กับนักเรียน นักกีฬาในครั้งนี้ ณ สนามโรงเรียนสวนพระยา
วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นธ.3 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนในอำเภอระแงะ โดยมีนายวิวัฒน์ โรยสกุล รองผอ.สพป.นธ.3 กล่าวรายงาน และนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอระแงะ เป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 14.15 น.นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นธ.3 และคณะ เข้าเยี่ยมดูอาการป่วยและมอบเงินช่วยเหลือเด็กชายอาฟันดี มะ นักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ณ ที่พักในตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 - 13.00 น. นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นธ.3 เลี้ยงขอคุณคณะทีมงานทั้งในเขตพื้นที่ และหน่วยงานใกล้เคียง ณ ห้องประชุมระแงะ ชั้น 3 สพป.นธ.3
วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นธ.3 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อยและบัณฑิตกลาง ณ โรงเรียนบ้านบ่อทอง อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
วันที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นธ.3 พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอระแงะร่วมกิจกรรมการต่อต้านความรุนแรงในพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอระแงะ จ.นราธิวาส
วันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นธ.3 ได้มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ โรยสกุล รอง.ผอ.สพป.นธ.3 เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร โครงการการศึกษาเพื่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E ณ อาคารเอนกประสงค์อำเภอระแงะ
วันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นธ.3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นธ.3
วันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.40 น. นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นธ.3 พร้อม คณะซึ่งเป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.นธ.3 ร่วมมอบเงินช่วยเหลือนางสาวสิริรัตน์ ถาวรมาศ ผอ.โรงเรียนบ้านไอกรอส เป็นเงินจำนวน 66,000 บาท ณ ห้องประชุม (ผอ.) สพป.นธ.3
วันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 09:30 น.นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายวิวัฒน์ โรยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ณ โรงเรียนประชาบำรุง