Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 18.215.62.41

1

0

1

1204
1702
10000
9390
38654
38654วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 9:00น. ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางชฎารัตน์ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างครูผู้ทรงคุณค่า แห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3