Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.200.74

1

0

1

599
1734
10032
7972
18004
18004


วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ลงพื้นที่นิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเจ๊ะเก และได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ ต้องเข้าใจ กระบวนการว่าต้องการให้เด็กรู้อะไร และจัดเตรียมกระบวนการหรือ กำหนดขั้นตอนให้เป็นรูปธรรม ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิด ได้รวบรวมความรู้ และลงมือ ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และให้เด็กมีบทบาทในการนำเสนอแนวคิดของตัวเองมากขึ้น นอนกจากนี้ยังได้ติดตาม การดำเนินโครงการอาหารกลางวันอีกด้วย