Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.203.142

1

0

1

397
397
397
397วันที่​ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8:30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการนิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งสายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้การดำเนินการทดสอบไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบและนักเรียนที่เข้ารับการสอบครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และคณะทำงานทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

ดาวน์โหลดเอกสาร

  เอกสารประกอบการประชุมแผนฯ