Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 18.234.111.56

1

0

1

122
1408
11509
4740
16249
16249


วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน (ตลาดนัดนักเรียน) “เปิดรั้วโรงเรียน (Open House)” โรงเรียนอนุบาลระแงะ เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนท้องถิ่น ได้มีโอกาส เยี่ยมชมโรงเรียนที่สนใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดี ให้กับผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา รวมทั้งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียน และเป็นการฝึกทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ณ สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลระแงะ