Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.242.25.198

1

0

1

2071
1829
5842
5842
5842


วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางเจะฮาสนะ ซอตีเมาะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ประชุมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนและทำความเข้าใจให้กับโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ : ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562 ณ จังหวัดตรัง โดยมีผู้บริหารหรือผู้แทน โรงเรียนละ 1 ท่าน ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3