Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.242.25.198

1

0

1

2012
1829
5783
5783
5783


วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00น. นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ โดยมีนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นกรรมการที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3 ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทโอชา เรื่อง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) จะทำให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ชุมชน เป็นต้นแบบ มีความพร้อมให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสให้นักเรียน ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ