Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.0.181

1

0

1

986
2468
12435
12271
27569
27569


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พูดคุยพบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เพื่อทำความ เข้าใจในการปฏิบัติราชการ โดยให้มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่องานที่ทำ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา ด้วยความรับผิดชอบ รู้รักสามัคคี มีสติสัมปชัญญะ และพินิจพิเคราะห์งานต่างๆ ในขอบเขตหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมย้ำเตือนให้ยึดถือกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด และได้ทำ ทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3