Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.0.181

1

0

1

927
2468
12376
12271
27510
27510


วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13:30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางเจะฮาสนะ ซอตีเมาะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและ สินทรัพย์ พร้อมด้วยนางสาวยารียะห์ ดอเล๊าะ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ต้อนรับคณะกรรมการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อให้การเบิกจ่าย เงินงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ณ ห้องประชุม เจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3