Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.0.181

1

0

1

1028
2468
12477
12271
27611
27611


วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 9:30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง.ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในสังกัด เพื่อนำข้อมูลจากผลการทดสอบฯ ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและ พัฒนาความสามารถรายบุคคลต่อไป ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3