Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.0.181

1

0

1

1116
2468
12565
12271
27699
27699


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคุมห้องสอบและคณะกรรมการตรวจข้อสอบ เขียน - อ่าน การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงและสร้างความตระหนักในบทบาท หน้าที่และภารกิจ ของคณะกรรมการคุมสอบและการตรวจข้อสอบ ให้มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ มีความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นที่ยอมรับเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3