Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.0.181

1

0

1

1007
2468
12456
12271
27590
27590


วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง.ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล นักวิชาการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการศึกษา การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน และคุณภาพโภชนาการที่ดีของอาหารที่นักเรียนได้รับประทาน ในแต่ละมื้อให้ครบตามหลักโภชนาการ ณ โรงเรียน บ้านบาโงดุดุง อ.เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3