Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.0.181

1

0

1

1091
2468
12540
12271
27674
27674


28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมการแข่งขันกิจกรรมด้านภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ภาพจาก : กฤษฎา รัตนสมบูรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นราธิวาส เขต 1