Get Adobe Flash player
 
 

ทำเนียบบุคลากร


ข้อมูลสารสนเทศคลังความรู้


สพป.นธ.3 on facebook

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าชม

Your IP 54.158.165.135

1

0

1

1153
1722
17165
20057
56168
15406
71574

ภาพกิจกรรม สพป.นราธิวาส เขต ๓


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกลุ่มงาน

ด่วนที่สุด.......แจ้งโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DLTV ดาวเทียม โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งบุคลากรร่วมจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน 3 ภาษาสร้างสรรค์การคิด โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งการโอนเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งรายชื่อและรหัส ผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด..แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ส่งรายงานประจำปี SAR 57 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งการโอนเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำหนดการเปิดรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำหนดการเปิดรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

สามารถดาว์นโหลดรายละเอียดได้ ที่นี่ <<Download>>

ข่าวจาก สพร.สพฐ.

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ประกาศข่าว จัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรมจากโรงเรียนในสังกัด


ผลงานวิชาการ

ผอ.สพป.นธ.3

ประหยัด สุขขี


รอง ผอ.สพป.นธ.3

สำรวจความพึงพอใจกลุ่มงาน

ท่านพอใจบริการกลุ่มงานใดมากที่สุด
 

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์


Hot Links !