Get Adobe Flash player
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนเน้นย้ำเรื่องการอยู่เวรยาม ให้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

ทำเนียบบุคลากร


ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศ
คลังความรู้


เรามี 148 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าชม

Your IP 54.163.112.75

1

0

1

549
549
12639
33823
56094
89917

ภาพกิจกรรม สพป.นราธิวาส เขต ๓


ข่าวจาก สพร.สพฐ.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกลุ่มงาน

แก้ไขประกาศ โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด...เชิญประชุมคณะกรรมการครูผู้สอนอิสลามศึกษาตามรายชื่อ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง..ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกโรงในสังกัด โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง..ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกโรงในสังกัด โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์...โรงเรียนทุกโรงในสังกัด โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส่งรายชื่อ นักเ่รียน ป. 6 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

test uploads โดย : admin

ภาพกิจกรรมจากโรงเรียนในสังกัด


ผลงานวิชาการ

สพป.นธ.3 on facebook

ผอ.สพป.นธ.3

ประหยัด สุขขี


รอง ผอ.สพป.นธ.3

สำรวจความพึงพอใจกลุ่มงาน

ท่านพอใจบริการกลุ่มงานใดมากที่สุด
 

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์


Hot Links !