Get Adobe Flash player
  
-การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต3

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าชม

Your IP 3.236.82.241

1

0

1

897
897
17348
24052
24052

ภาพกิจกรรม สพป.นราธิวาส เขต ๓


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกลุ่มงาน

โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (ตามหลักเกณฑ์การย้าย ว.24) เริ่มใช้ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป <<คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลด>> 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  <<ไฟล์แนบ>>

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ประกาศข่าว จัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรมจากโรงเรียนในสังกัด


แบบฟอร์มต่างๆ

1.  แบบรายงานไปราชการ

2.  แบบฟอร์มค่าการศึกษาบุตร 7223

3.  แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6005

4. แบบฟอร์มค่ารักษา 7131

5. ใบสำคัญติดใบเสร็จ

6. รายละเอียดค่าเช่าบ้าน

7.  ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ (ต้องมีหนังสือส่ง)

8.  ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ  (ต้องมีหนังสือส่ง)

9.  แบบการขอใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล (สามารถส่ง My Office ได้)

10. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ยื่นด้วยตนเอง)

11. ยกเว้นทหาร  (ต้องมีหนังสือส่ง)

12. ลาประกอบพิธีฮัจย์  (ต้องมีหนังสือส่ง)

13. แบบฟอร์มการโอนเงินผ่าน KTB Corporate Online

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (7-12)

ผู้อำนวยการ.สพป.นธ.3

นายนิพัฒน์ มณี


Facebook Fanpage

สำรวจความพึงพอใจกลุ่มงาน

ท่านพอใจบริการกลุ่มงานใดมากที่สุด
 

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์


ITA

> รายงานการ ติดตาม
> ผลการดำเนินงาน
> คู่มือการปฏิบัติงาน
> คู่มือการให้ บริการ
> ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
> ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
> E- Service
> แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
> กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
> ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
> สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
> การมีส่วนร่วม
> เจตจำนงสุจริต
> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
> ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
> แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
> มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
> การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

  เอกสารประกอบการประชุมแผนฯ